2020.11.20 JV & Varsity Girls  Vs. Monroe City2021.01.19 JV & Varsity Girls Vs. Father Tolton2021.01.21 JV & Varsity Girls Vs. Marshall2021.01.23 Varsity Girls Vs. South Callaway2021.02.02 JV & Varsity Girls @ Mexico2021.02.12 JV & Varsity Girls Vs. Kirksville2021.02.22 JV & Varsity Girls Vs. Mexico2021.02.23 JV & Varsity Girls Vs. Moberly (Courtwarming)