2023.10.12 Varsity @ Fulton2023.10.24 Varsity Vs. Smithton