2023.10.12 FHS Soccer Vs. S. Boone002992023.10.12 FHS Soccer Vs. S. Boone009472023.10.24 S. Boone Vs. Smithton-5